ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН /2010-2021/ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын

үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ,

 үнэлгээ хийх зааврын 4 дүгээр хавсралт

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН /2010-2021/ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

 (2015 оны байдлаар)

                                                                                                                                                                                           2015.11.15

Үе шат

Стратегийн зорилт

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан байдал

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

¯íýëãýý

ЗГҮАХ

ЭЗНХҮЧ

Бодлого

Стратегийн зорилт 4. Соёл, урлагийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, соёл урлагийн мэргэжлийн байгууллагын жишиг хэмжээнд нийцүүлнэ.

 

4.12

Оюуны сэтгэлгээний хөгжилд түлхэц өгөхүйц, уран сайхны өндөр түвшинд бүтээсэн урлагийн бүтээлийг дэмжих

   

Áîðæèãèí ÷óóëãà

Шинээр тавигдсан уран бүтээл:

“Хонин жилийн-мартын найман” сэдэвчилсэн концерт, аймгийн утга зохиолын салбартай хамтран зохион байгуулж, тоглолтонд МУГЖ дуучин Ш.Даваахүү урилгаар оролцож хөгжмийг С.Дашням, З.Содномжамц, Н.Батчимэг, Амарсайхан нарын аймгийн зохиолчдын шүлгэнд зохиосон шинэ бүтээл анх удаа тоглогдсон.

Эх орон эрчүүдээр дутна”-цэрэг эх оронч сэдэвтэй дуу, эстрад хөгжмийн хамтлагтай тоглогдсон. Хамтлагыг МУУГЗЖ.Ганбат бэлдүүлж 03 сарын 18-нд тус тоглолтыг зохион байгуулсан.

   Б.Дамдинсүрэн “Учиртай гурван толгой” дуурь сэргээн тавигдлаа. Нансалмаад МУГЖ, ДБЭТеатрын гоцлол дуучин Оюунбилэг, Юүндэнд дуучин Ю.Эрдэнэбулган шинэ дүр бүтээн тоглож олны хэсэгт ДБЭТеатрын ахмад дуучид тоглосон. Нийт уран бүтээлчдэд өгөөжтэй нэг тайзны тавилтаас суралцсан жүжигчдийн тоглолтыг ахиулсан тоглолт байлаа.

Ардын хувьсгалын баяр, Боржигин даншиг наадмаар “Боржигин түмний дуулал 3” сэдэвчилсэн тоглолт хийв. Тоглолтонд ДБЭТеатрын дуучид оролцлоо.

80%

 

4.13

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын урын санг баяжуулж, тэдгээрийн бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой тогтоож, Уран сайхны удирдагч , хүний нөөц ажиллагсдын нийгмийн баталгаа, ажиллаж амьдрах нөхцөлийг дээшлүүлэх;

   

Áîðæèãèí ÷óóëãà

Урын сангийн баяжуулалт:

 Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Б.Дамдинсүрэнгийн “Учиртай гурван толгой” дуурийг составыг шинэчлэн тоглуулав. Тоглолтонд МУГЖ гоцлол дуучин Н.Оюунбилэг, ДБЭТеатрын найрал дуучид оролцов.

Ардын хувьсгалын баяр, Боржигин даншиг наадмаар “Боржигин түмний дуулал 3” сэдэвчилсэн тоглолтыг хийв. Тоглолтонд ДБЭТеатрын дуучид оролцов.

    “Хонин жилийн-мартын найман” сэдэвчилсэн концерт, аймгийн утга зохиолын салбартай хамтран зохион байгуулж, тоглолтонд МУГЖ дуучин Ш.Даваахүү урилгаар оролцож хөгжмийг С.Дашням, З.Содномжамц, Н.Батчимэг, Амарсайхан нарын аймгийн зохиолчдын шүлгэнд зохиосон

     Эх орон эрчүүдээр дутна”-цэрэг эх оронч сэдэвтэй дуу, эстрад хөгжмийн хамтлагтай тоглогдсон. Хамтлагыг МУУГЗ Ж.Ганбат бэлдүүлж 03 сарын 18-нд тус тоглолтыг зохион байгуулсан.

Дуу  бүжгийн  Боржигин чуулгын уран бүтээл болох “Аймшигт анчин Пандуухайн паян” хүүхдийн  жүжгийг дахин сэргээж, 09-р сарын 22-нд Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1, 5-р сургуулийн 1-2-р ангийн сургачдад тоглож хүүхэд багачуудын сэтгэлд нийцсэн тоглолт болов.

Боржигин чуулга нь 2015 онд 57 хүний орон тоотойгоор бүтэц орон тоогоо баталж,1 шинэ ажлын байрыг бий болголоо.

Уран бүтээлчдийн   ажиллах орчин, нийгмийн баталгааг хангах, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх үүднээс байгууллага дээр3 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа

“Уран бүтээлч, ажилчдын нийгмийн баталгаа” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн àæèëëàæ áàéãààáºãººä  дотоод журамд заасны дагуу 11 сарын áàéäëààð

 • тэтгэмж урамшуулалын зардлаас 18 õ¿íä 3700000 төгрөгийн áóöàëòã¿é òóñëàìæ
 •  Тус чуулгын 9 ахмадад сар шинийн баярыг тохиолдуулан нийт 450000 төгрөгийн тусламж
 • óð ÷àäâàðûí íýìýãäëèéã 87 ãàðóé ажилтанд ¿íäñýí öàëèíãèéí 25 хувиар îëãîñîí
 • 6 ажилтанд ажил хавсран гүйцэтгэсэний нэмэгдлийг 25 хувиар  олголоо.
 • мэргэжлээ дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 4 àæèëòàíä суралцаж буйхугацааны цалин хөлсийг  á¿òнээр îëãîâ.
 • Îëîí óëñ, á¿ñ íóòãèéí óðàëäààí òýìöýýíд àìæèëòòàé îðîëöñîí, ажлын амжилт гаргасан20 óðàí á¿òýýë÷, ажилчдыг ¿íäñýí öàëèíãèéí 50-100% -èàð øàãíàæ óðàìøóóëлаа.
 • Àæилчдыггýíýòèéí îñоëûí  áîëîí Õ×ÒÀ-ûí äààòãàëä õàìðóóëàõ /àæèë÷äûí 50%-íü äààòãàëä õàìðàãäñàí/
 • Бүх ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг, оншилгоонд хамрууллаа
 • Àëáàí õààã÷äèéí àæèëäàà èðæ î÷èõ óíàà áîëîí õîîëíû ìºíãèéã 1 ñàðаас эхлэннэмж олгов. /õîîë ºäðèéí 3000, óíàà ºäðèéí 2000 òºãðºã/
 • Уран бүтээлчдийн бие бялдарыг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх зорилгоор 10 уран бүтээлчдийг усан бассейны 1 сарын сургалтанд хамрууллаа.
 • Соёл урлагийн  ажилтны баярыг тохиолдуулан ажилчдын ажлын үр дүнг үнэлэн 13  уран бүтээлч, ажилтанд  дотоод журамд заасны дагуу үндсэн цалингийн 50-100%-иар шагнаж урамшууллаа.
 • Шинэчлэгдсэн  хууль тогтоомжийн дагуу ажилчдын хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор дотоод сургалтыг зохион байгуулан ажиллаа
 • тус бүр 100000 төгрөгийн ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааã õèéæ àæèëëàà

100%

                 

ТАЙЛÀГНАСАН:   МАРКЕТИНГ ХҮНИЙ НӨӨЦ, УРАН БҮТЭЭЛИЙН БОДЛОГЫН АЛБА

                                                                     ХЯНАСАН: ÇÀÕÈÐÀË  ……............Ö. ѯÕÁÀÀÒÀÐ

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО