Боржигин чуулгын үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн /2015он/

Журмын 2 дугаар хавсралт

Боржигин чуулгын үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн /2015он/

2015.11.15

Үзүүлэлт

Авбал зохих үр дүнгийн үнэлгээ

хувь

оноо

Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ

1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

100

5

2. Говьсүмбэр аймгийн цогц бодлогын хэрэгжилт

100

5

3.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт

100

5

4.Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт

100

5

5.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

100

5

6.Засаглалын болон эдийнзасаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлт

100

5

7. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

100

5

8. Холбогдох эрх зүйн  актын биелэлт

100

5

Үнэлгээний дундаж оноо

   

Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

ТЕЗ-тай төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан гэрээ

50

2.5

Төсвийн шууд захирагчаас ажилтнуудтайгаа байгуулсан гэрээ

50

2.5

2.Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт

100

5

3.Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт

100

5

Үнэлгээний дундаж оноо

   

Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ

1.Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

100

5

Хүний нөөцийн ил тод байдал

100

5

Санхүүгийн ил тод байдал

100

5

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

100

5

Авилга, ашиг сонирхлын ил тод байдал

100

5

                          Үнэлгээний дундаж оноо

   

Үйл ажиллагааны үр дагаврын үнэлгээ

1.Тоон үзүүлэлтийн үнэлгээ

100

5

2.Хэрэглэгчийн үнэлгээ

      Чанарын  үнэлгээ

50

2,5

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

50

2,5

Үнэлгээний дундаж оноо

   

Ерөнхий үнэлгээ

100

       5

             

                                                                                                                                                       БАТАЛСАН

ЗАХИРАЛ                       Ц. СҮХБААТАР

Журмын 1 дугаар хавсралт

Боржигин чуулгын эдийн засаг,

нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлт /2015 оны байдлаар /

2

Нийгмийн үзүүлэлт

Өмнөх он

Тайлант           он

Өөрчлөлт

Хувь

Оноо

2.17

Тухайн жилд соёл, урлагийн үйлчилгээг хүртсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо

8195

16212

8017

100%

 

2.18

Театр, чуулга, соёлын төвд шинээр болон сэргээн тавьсан бүтээлийн тоо /урлагийн төрөл, хэлбэрээр/

2

6

4

100%

 

2.19

Тухайн жилд соёл, урлагийн байгууллагад зарцуулсан хөрөнгө оруулалт /мян.төг/

         

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр7
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт17
Энэ сард121
Нийт10181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны Боржигин чуулгын үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн