ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2014 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ТУЛГУУРЛАСАН БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН 2015 ОНЫ “ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

                                                                                                                              БАТЛАВ

                                                                                                                            БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН

ЗАХИРАЛ................../Ц.СҮХБААТАР/

  ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2014 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ТУЛГУУРЛАСАН БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН 2015 ОНЫ “ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2015 оны 11 сарын 15

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хүрэх үр дүн

Биелэлт

1

Цаг үеийн үйл явдлын мэдээ, мэдээллийг ойлгомжтой, шуурхай хэлбэрээр орон нутгийн телевиз, сонин болон чуулгын вэбсайтаар тасралгүй хүргэх

Мэдээллийн бодит байдал хангагдана

Шинэ уран бүтээл, Боржигин чуулгад болж өрнөж буй тоглолтуудыг цахим хуудас www.facebook/Дуу бүжгийн Боржигин чуулга/ , Чуулгын вэб сайт www.borjiginchuulga.gs.gov.mnтекст болон зурган хэлбэрээр тухай бүрд нь хийж үйлчилж байна.

Маркетингийн менежер,

 2

Иргэдийн цахим хуудасны хэрэглээ  нэмэгдсэнтэй холбоотой байгууллагын вэб хуудсуудыг тасралтгүй ажиллуулах, цахим хуудасны ил тод байдлыг дээшлүүлэх

Мэдээллийн ил тод байдал дээшилж, иргэд шинэ соргог мэдээ мэдээллээр хангагдана

Чуулгын цахим хуудасны ил тод байдал-д санхүүгийн сар бүрийн мэдээ мэдээлэл тасралтгүй тавигдсан байгаа, хүний нөөцийн зорилго зорилтууд, авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө, ажлын байр, ажилтан шалгаруулах үе шат, судалгаа, тайлан зэрэг мэдээллүүд тавигдсан байгаа.

 3

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг үр дүнтэй зохион байгуулах

Байгууллагын үйл ажиллагаа  иргэдэд хүрсэн байна

2015 оны 04-р сард зохион явуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр иргэдэд  Боржигин чуулгын танилцуулга, тоглолт бүрийн афиш, урилга, билет, сонин сэтгүүл, календарийг дэлгэн танилцуулж, уран бүтээлчдийн тоглолтыг дэлгэцээр цацаж, иргэдээс санал асуулга авсан

  4

Мэдээллийн самбаруудын мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх

Самбарын мэдээллийн ил тод байдал хангагдана

  Шинэчлэгдсэн хууль тогтоомж, судалгаа, цалин хөлсний өөрчлөлт ,ажлын төлөвлөгөө, дуудлага, санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг тухай бүр мэдээллийн самбарт ил тодоор байршуулан ажиллаж байна.

 5

Уран бүтээлч,ажилчдын шинэ санал санаачлага, ажлын бүтээмжийг бодитоор үнэлж урамжуулж байх

Урамшуулал олгож, ажлын бүтээмж дээшилнэ

  Уран  бүтээлчдийг тухайн сар, улиралд тоглолтонд оролцсон байдлыг уран сайхны зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцэж ур чадварын нэмэгдлийг олгох мөн уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон уран бүтээлчдийг дотоод журамд заасны дагуу урамшуулан ажилладаг.

  Захиргаа, үйлдэр аж ахуйн ажилчдын ажлын байрны  тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг болон хөдөлмөрийн гэрээ, үр дүнгийн гэрээг дүгнэн урамшуулал олгон ажилладаг .

7

Авилгын эсрэг төлөвлөгөөг  хэрэгжүүлж ажиллах

Авилгын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдана

  2015 оны Авилгын эсрэг төлөвлөгөөг  чуулгын вэбсайтад байршуулан, хэрэгжилтийг  тайлагнан ажиллаж байна.

8

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах

Хуулийн хэрэгжилт хангагдана

Хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа

9

Ажилчдын санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын хариуг тухай бүр шийдвэрлэж байх

Хуулийн хэрэгжилт хангагдана

2015 оны байдлаар 71 .өргөдөл бүртгэгдэн шийдвэрлэгдсэн байна. Үүнд:

  • Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 3
  • Чөлөө хүсэн тухай 45
  • Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 11
  • Ажилд томилогдох тухай 10
  • Бусад 2

Өргөдөл гомдлын тайланг хагас ,бүтэн жилээр тайлагнан ажиллаж байна.

10

Ажилчдын санал хүсэлтийг сонсож, үйл ажиллагаа,гаргаж буй шийдвэртээ тусгаж байх

Шийдвэр тусгалаа олсон байна

Уран сайхны зөвлөл,захиргааны зөвлөлийн хурлаар ажилчдаас орж ирсэн санал хүсэлтийг хэлэлцэж цаашдын үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна

Захиргааны алба

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН 2015 ОНЫ “ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ