“МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ БИЙ, БИЕЛГЭЭ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН ( 2015 оны байдлаар )

Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын

үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ,

 үнэлгээ хийх зааврын 8 дугаар хавсралт

“МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ БИЙ, БИЕЛГЭЭ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

   ( 2015 оны байдлаар )

Хөтөлбөрийн агуулга

Гүйцэтгэл

1

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана)

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:

Монголын уламжлалт бий, биелэгээний урлагийг сурталчлах, хадгалж хамгаалах, уламжлан өвлүүлэх , бий биелгээний дэг жаяг, арга маягийг сургаж эзэмшүүлэх ажлыг соёл, урлаг, боловсролын байгууллага, уран бүтээлч, ардын авъяастнуудын дунд өрнүүлэн дэлгэрүүлж улмаар түүний үндэсний болон олон улсын түвшинд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх

2

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв/зээл/ буцалтгүй тусламж

3

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:       

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:     

4

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1. Монголын уламжлалт бий, биелэгээний сургалт,  сурталчилгаа явуулах

Зорилт 2.Бий- биелээчдэд дэмжлэг үзүүлж, тэднийг тодруулан алдаршуулах, бий, биелэгээг өвлүүлэн хөгжүүлэх

Зорилт 3. Монголын уламжлалт бий, биелэгээний ур сангийн баяжуулалт

5.

Зардал

Төсөв/нийт шаардагдах зардал/

 

Үүнд:

     

Багц 1

     

Багц 2

             

6.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:

 

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын нэрэмжит урлагийн наадмыг ажилтан албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хамт олонч нөхөрсөг байдлыг бий болгох урлагийн авъяас билгийг хөгжүүлэх, бие биенээсээ харилцан суралцах, урлаг гоо зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой зохион явуулсан. Тус наадамд оролцсон ажилтан албан хаагчдад ардын бүжиг болон бие биелэгээг зааж сургалаа

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.

БНХАУ-ын “Фоанжоү” хотод зохион явагдаж байгаа Азийн Урлагийн 14-р их наадамд Азийн 30 гаруй улс орны нийт 350 гаруй уран бүтээлчид оролцсоноос Монгол улсаа төлөөлөн Дуу Бүжгийн Боржигин чуулгын Гоцлол бүжигчин, МУСТА О.Цэрэнжаргал, Бүжигчин Б.Цэрэнсодном, Г.Оюун-эрдэнэ, С.Урансайхан нар үндэсний өв соёл болох бие биелгээ, монгол бүжгийн гайхамшигийг хүрэлцэн ирсэн үзэгчид болон хүндэт зочид, төлөөлөгч нарт сурталчилан амжилттай оролцоод ирлээ.

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: (г.м)

Дөрвөн ойрд, Бага ястан бие биелгээг өвлүүлэн уламжлуулах зорилгын дагуу  сурч өөрсдийн урын сангаа баяжуулсаар байна. 

7.

Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)

Хамрах хүрээ өргөн болж сурагчдын тоо нэмэгдсэн. Цаашид ажиллахад сурагчдад боломжтой болсон. Дугуйлан хичээллүүлэхэд зориулалтын байр байхгүй. Суралцсан сурагчдыг суралцах нөхцөл бололцоогоор хангах.

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

     Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтын ажиллагаа сайжирсаар байна

9.

Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт-1

Зорилт-2

Зорилт-3

 

3

100%

100%

80%

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)

Нэгдсэн үнэлгээ

93%

                           

                                                                  Тайлан гаргасан:                         / Э.Болортуяа /                     

Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын

үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ,

 үнэлгээ хийх зааврын 8 дугаар хавсралт

“МОНГОЛ ХӨӨМЭЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Хөтөлбөрийн агуулга

Гүйцэтгэл

1

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана)

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:

Монгол хөөмэйн урлагийг судалж сурталчлах, хадгалж хамгаалах, уламжлан хөгжүүлснээр хөөмэйн өвөрмөц дэг жаяг, арга маягийг сурч эзэмших, судалж хөгжүүлэх ажлыг соёл, урлагийн байгууллага, уран бүтээлч, ардын авъяастны дотор өрнүүлэн дэлгэрүүлж улмаар түүний үндэсний болон олон улсын түвшинд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх

2

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв/зээл/ буцалтгүй тусламж

3

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:       

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:     

4

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1. Монгол хөөмийн сургалт зохион байгуулна.

Зорилт 2.Монгол хөөмийг сурталчилна

Зорилт  3. Хөөмийчдийг тодруулан, дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

5.

Зардал

Төсөв/нийт шаардагдах зардал/

 

Үүнд:

     

Багц 1

     

Багц 2

             

6.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:

 

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

  СУИС-ийн хөөмэйн багш Л.Одсүрэн багшийн зааж сургасан хөөмийлөх арга барил, үндсэн онолуудыг өдөр бүрийн дасгал сургуулилтандаа тогтмол хэрэглэхээс гадна тоглолт болон арга хэмжээнд сурсан зүйлээ үзэгчийн хүртээл болгож урын сангаа баяжуулсаар байна.

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.

Байгууллагын төлөвлөгөөт уран бүтээл болон захиалгат тоглолтонд тогтмол язгуур урлагийг үзэгчдэд хүргэж байна. Үүнээс дурьдвал “Морьтон Монгол”, “Алтайн магтаал”, “Чингисийн хааны магтаал” зэргийг тоглож байна. “Боржигин чуулгын дэргэдэх “Хөх толботон” хамтлаг 09-р сарын 12-16-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан  “Хубилай сэцэн”  хаан мэндэлсний 800 жил , Олон улсын Хөөмэйн баярт оролцож аймаг болон Боржигин чуулгаа сурталчилан таниуллаа

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: (г.м)

БНХАУ-ын “Фоанжоү” хотод зохион явагдаж байгаа Азийн Урлагийн 14-р их наадамд Азийн 30 гаруй улс орны нийт 350 гаруй уран бүтээлчид оролцсоноос Монгол улсаа төлөөлөн Дуу Бүжгийн Боржигин чуулгын язгуур урлагийн “Хөх толботон” хамтлаг, Уртын дуучин Ш.Энхбаяр, Н.Гантөгс нар үндэсний өв соёл болох язгуур урлаг, уртын дууг хүрэлцэн ирсэн үзэгчид болон хүндэт зочид, төлөөлөгч нарт өөрсдийн тоглолтоо амжилттай тоглосон.

7.

Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)

    Өөрсдийн сурч мэдсэн зүйлээ дугуйлан хичээллүүлэн хүүхэд залуучуудад зааж сургах, сургалт явуулахад өөрийн гэсэн байраар хангах хэрэгтэй байна

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

Политехникийн коллеж, Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

9.

Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт-1

Зорилт-2

Зорилт-3

 

3

100%

100%

100%

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)

Нэгдсэн үнэлгээ

100%

                           

  

Тайлан гаргасан:                         / Э.Болортуяа /                     

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ( 2015 оны байдлаар )