Боржигин овгийн түүхэн товчоон

Боржигин овгийн түүхэн товчоон

Боржигин (ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ) нь Их Монгол Улсын хаадыг төрүүлэн гаргасан, Монголын нэгэн овог аймаг юм.

12р зууны үед Монголын тал хээрийн зүүн хойд хэсгээр нутаглаж байсан монгол аймгуудын нэг хүчирхэг овог нь Бодончар мунхагаас үүдэлтэй, Боржигин овог байсанюм. Тэдний дундаас Хамаг Монголын хан Хабул зэрэг алдартай хүмүүс төрөн гарч, Монгол аймгуудыг захирч ирсэн аж. Улмаар Боржигин овгийн Чингис хаан монгол угсаатнуудыг нэгтгэж, Их Монгол Улсыг байгуулсан юм.

Боржигин овгийн үүсэл

Монголын нууц товчоонд бичигдсэнээрБөртэчоно, гэргий Гуамаралын хамт тэнгис далайг гатлан иржОнон голын орчимд нутаглах болсон бөгөөд түүний 11 дэх үеийн удам Добумэргэний бэлэвсэн гэргий Алунгуа нөхрөө насбарсны дараатэнгэрийн тааллаар хүүтэй болсны бага нь Бодончармунхаг бөгөөд тэр Боржигин овгийн өвөг болсон юм. Ийнхүү Монголын нууц товчоонд Боржигин овгийг тэнгэр язгууртай хэмээн дүрсэлсэн байдаг.

Боржигин овгийн Хабул хаан монголчуудыг захирч байсан үед тэд хүчирхэгжиж байсан боловч түүний дараа хаан болсон, Хабулын хаяал Амбагай татаруудад баригдан Алтан улсад хүргэгдэн цаазлагдах зэргээр хөрш улс, овог аймгуудын түрэмгийлэлд өртөж байжээ. Хожим Хабул хааны үр сад Хиад Боржигин гэгдэх болжОнон голын эхээр нутаглах болсон бол Амбагай хааны үрсад нь Тайчууд гэгдэх болжээ.

Их Монгол улсаас хойших үед

Их Монгол Улсад Чингис хаан болон түүнийдүү болох ХасарХачиунТэмүгэ Отчигин нарын үр удам нь "Алтанурагхэмээн нэрлэгдэж байв. Юань гүрэн мөхөжмонголчууд нутагруугаа шахагдсаны дараа нэг хэсэг Боржигин овгийнхны эрх мэдэл суларч ирсэн ч Даян хааны үед Боржигинчуудын удирдлаган дор Монгол үндэстэн дахин нэгдэж, тэр үеэс хойш 20 р зууны эхэн хүртэлМанжийн эрхшээлд байх үед ч Боржигин овогтнууд төрд чухал үүрэг гүйцэтгэсээр иржээ.

Цагаан ястны ургийн хэлхээ

 1.Бөртэ-чино————————————Гоо-марал

2.Батцагаан'

3.Тамача

4.Хоричармэргэн

5.Хужимбуурал

6.Сальхачау

7.Ихнүдэн

8.Шинэсочи

9.Хариу

10.Боржигидаймэргэн————————————Монголжин-гуа

11.Торголжинбаян————————————Борогчин-гуа

     _______________

                   

12.Дувасохор      Добумэргэн—————————————Алун-гуа

        ________________________________________________________________

                                                                    

   Бэлгүнүтэй      Бүгүнүтэй     Бухахатаги     Бухатусалжи     13.Боданчирмунхаг(Боржигиновогтон)

                                          _______________________________|

                                         

                                14.БаримширатуХабичбаатар

                                        

                                   15.Мэнэнтудун

           __________________________________________________________________________________________

          |                                                                                     

          |           Хачин            Хачау          Хачула           Харалдай       Хачиун       Начинбаатар                   

          |

          |

         

     16.Хачихүлэг——————————Намулун

          |_____________________________________

                                               

                                            17.Хайду

                              ___________________________________________________________

                                                                                       

                    18.Байшинхордогшин                      Цирхайлянхуа           Цаужинортогай

                                                                 

                    19.Тубинайсэцэн                         Сэнгүнбүлгэ

                       _________________                          |

                                                                |

                20.Хабулхаан           Сэмсэчүлэ                  |

                      |                                           |

                      |                 Бүлтэчүбаатар            

                      |                                     21.Амбагайхаан

        _____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                               

    Охинбархаг           Бартанбаатар            Хутагтмонхор         |         Хулан          Хадаан           Тодойнотчингин

                             |                                       |          

     Хутагтжүрхи             |                     Бүрибөх           |        Ихцэрэн

     __________              |                                        |

                            |                                       

22.Сэчэбэхи   Тайчу          |                                   Хотулахаан

                              |                                 _______________________________

            ______________________________________                                          

                                                |        Зочи             Хирмау            Алтан

       Мэнгэтү        Нэгүүн     

           хиан          тайж       отчигин          |

                                                  

                           Өүлэн————————————23.Есүхэйбаатар——————————————————Сочигил

         __________________________________________________               _________

                                                                                

        |          Хасар       Хачиун       Тэмүгэ        Тэмүлэн      Бэгтэр      Бэлгүтэй

        |___________________________________________________                                                              

                                                           

                                                 24.Чингисхаан Тэмүжин————————————Бөртэ-үжин

                                                    (1162-1189-1227)                  

                        _____________________________________________________________________

                                                                      |                    

                   Зүчи(1183-1227)          Цагаадай(1185-1242)         |               Тулуй(1193-1232)                     

                                                                      |                     |

                   - Батхан                  - Мэнгэтү                |                     |

                   - Бэрх                  - Бүри                   |                     |

                   - Тангуда                   - Мочи                   |                     |

                   - Цобай                     - Есөнмөнх               |                     |

                   - Хонх-Очир                 - Баядар                 |                     |

                   - Бэрх-Очир                 - Шимүнэ                                      |

                                                              Өгэдэйхаан(1186-1229-1241)     |

                                   ___________________________________________               |

                                                                                          |

                              Гүюгхаан        Годун         Хүдэн           Хүчү             |

                          (1206-1246-1248)            ________________________________________|

                     _________________________________________________

                                           |                       

                Мөнххаан       Хүлэгү хан       |            Муха        Аригбөх

            (1208-1251-1258)                 |

                                             

                                  Монголын Их Юан Гүрний хаан

                                  Хубилай хаан(1216-1260-1294)

                       ______________________________________________

                                                                  

                      нэр нь тодорхойгүй           Чингим           Номуган  

                                _________________________________________

                                                                       

                             Гамала                Дармабала           ӨлзийтТөмөрхаан(1265-1294-1307)

                               |            ___________________________

                               |                                      |

                               |     Хайсанхүлэгхаан                 |

                               |      (1265-1294-1307)                 

                                           |                      Аюурбарбадбуянтхаан

                         Есөнтөмөрхаан     |                      (1285-1312-1320)

                        (1285-1312-1320)    |             ______________________

                                            |                                   |

                                            |       Шадбалгэгээнхаан                 |

                                            |     (1303-1321-1324)              

                                            |                                Ашидхэвхаан     

                                ________________________            (1328 оны 8 сардсуугаад 11 сардтааталтөгссөн)

                                                        |

                           Хүслэнхаан                   |

                           (1328-1329)                  

                               |                   Төвтөмөрхаан

                               |                  (1303-1328-1332)

                  _______________________________________

                                                         |                                       

          Ринчинбалхаан                                 

    (1325-1332-1сарболоодалагдсан)             Тогоонтөмөрхаан

                                                 (1320-1333-1370)

                                           __________________________________

                                                                             |

                                     Билэгтхаан                          |

                                      (1370-1378)                            

                                                                        Tөгстөмөрхаан

                                                                       (1342-1378-1388)

                                    _____________________________________________________

                                                              |                          

                               Энхзоригтхаан                        |                      Хархуцагдүүрэн

                           (1359-1389-1392)                                              |

                                                          Элбэг нигүүлсэгч хаан                      |

                                                       (1361-1393-1399)                   |

                                        _________________________________                |

                                                                         |               |

                                 Гүнтөмөрхаан                                          |

                                (1377-1400-1402)                   Өлзийтөмөрхаан        |

                                                                   (1378-1408-1411)       |

                                                                                         |

                                                                     Дэлбэгхаан          |

                                                                   (1395-1411-1415)       |

                                                        __________________________________

                                                       

                                                  Адай хаан

                                               (1400-1426-1438)

                                ____________________________________________

                                                      |                     |

                          Тайсунхаан                                      |

                        (1424-1439-1452)         Агваржинхаан               |

                               |         (1453-1452-мөнондооалагдсан)     

                               |                        |                Мандуулхаан

                     __________________                |                 (1426-1463-1467)

                    |                                  |

                                   Махагүргисхаан         |

               Молонхаан         (1446-1455-1456)      |

             (1437-1456-1462)                          

                                                 Хархуцагхунтайж

                                                       

                                             Баянмөнхжонон—————————————Шихэртайху

                                                       

                                                 БатмөнхДаянхаан

                                                 (1464-1470-1517)

            _____________________________________________________________________________________________________________

                               |                                                                                

        Төрболд     Улсболд      |     Арсболд     Очирболд     Алчуболд    Убсанж   Ариболд     Гэр-од     Гэр-Болд    Гэрсэнз

           |                                                                                                            

           |               Барс болд хаан жонон                                                                             - Ашихай

           |              (1488-1517-1519)                                                                            - Ноёнтой

           |                                                                                                         - Онохуй

           |               - Гүнбилэгжонон                                                                           - Аминдураль

           |               - Мэргэнжонон                                                                             - Дарь

           |               - Алтанхан                                                                               - Далдан        

           |               - Лабутайж                                                                                - Саму

           ________________________________________________________

                                                                   

                                                          БодьАлаг хаан(1498-1520-1547)

                                              _______________________________________________________

                                                                                                 

                                      Дарайсүнгүдэнхаан               Хөхөчи       Отгон      Умаду      Гүнг

                                     (1520-1548-1557)

                     _________________________________________________

                                                                   

            Түмэнзасагтхаан         Хожту         Үйзэн          Тайзун

            (1539-1558-1592)

                    |_________________________________________

                                                             

                                                         Буянсэцэн хаан(1555-1593-1603)

                                                 ________________________

                                                                        

                                           Мангастайж                Мэргэнтайж

                                                                   

                                          Лигдэнхаан(1592-1603-1634)

Орчин үед

Монгол улсад социализмын үед хэрэглэгдэхээ больсон овгийн нэрийг ардчилал ялсны дараа сэргээх хөдөлгөөн өрнөж, иргэний үнэмлэхт овгийн нэрийг бичдэг болсон. Тэр үед Боржигин овогтой хэмээн бүртгүүлсэн хүн маш олон гарчээ.

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр8
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ БОРЖИГИНЫ ТУХАЙ Боржигин түүхэн товчоон